Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych jest organem kolegialnym, powołanym dla reprezentacji interesów ogółu elbląskich organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych, przedstawicieli biznesu i innych partnerów społecznych, działających na rzecz oraz we współpracy z podmiotami trzeciego sektora. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, dzieląc swój czas pomiędzy prace w macierzystych organizacjach i aktywność w ramach Rady.

Rada została powołana w celu wyłonienia sprawnej reprezentacji sektora pozarządowego w Elblągu. Utworzona została na plenarnym spotkaniu elbląskich organizacji pozarządowych w dniu 12 grudnia 1998 roku.

Kadencja Rady trwa 3 lata. W skład Rady wchodzi od 5 do 9 przedstawicieli rodzimych organizacji. Do głównych zadań Rady należy m.in. współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego miasta Elbląga, wspieranie działań integracyjnych sektora pozarządowego (m.in. współorganizacja corocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych), opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.

 

Skład Rady:
Arkadiusz Jachimowicz - Przewodniczący (Stowarzyszenie ESWIP)
Edward Łebkowski - Wiceprzewodniczący (Automobilklub Elbląski)
Agnieszka Wiśniewska - Sekretarz (
Stowarzyszenie Elbląska Liga Darta Shanghai)
Katarzyna Kamińska-Kozioł (Stowarzyszenie Fabryka Dobra)
Stanisław Tomczyński (Elbląski Klub Sportowy START)
Beata Wachniewska-Mazurek (Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych)

Dotychczasowi członkowie REOP:
Anna Podhorodecka (Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego)
Włodzimierz Ludwikowski (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Denar)
Mirosław Kreczman (Uczniowski Klub Sportowy Pirat)
Marian Peters (Elbląski Komitet Obywatelski)
Olaf Baranowiski (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
Hanna Chmiel (Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek)
Sylwia Elżbieta Domżalska (Uczniowski Klub Pływacki Jedynka)
Maciej Leśniewski (Aeroklub Elbląski)
Dariusz Ignatowicz (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
Robert Pilecki (Klub Sportowy Olimpia Elbląg)
Ewelina Dżugan (Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Elblągu)
Teresa Wojcinowicz (Elbląskie Towarzystwo Kulturalne)
Paweł Kulasiewicz  (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
Edward Łebkowski (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu)
Grzegorz Nowaczyk (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze DENAR)
Anna Garbarska-Werner (Regionalne Centrum Wolontariatu)
Elżbieta Szczesiul-Cieślak (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
Marian Peters (Stowarzyszenie im. Rodziny Nalazków)
Barbara Dorniak (Liga Kobiet Polskich)
Halina Kalinowska (Liga Kobiet Polskich)
Adam Krause (Związek Harcerstwa Polskiego)
Adrian Greczycho (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
Wojciech Ławrynowicz (Stowarzyszenie Miłośników Truso)
Jolanta Wołodźko (Stowarzyszenie "Elbląska Starówka")
Urszula Kocięcka (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu)
Jerzy Jedynak (Stowarzyszenie Taneczne "Jantar")
Danuta Hejnowska (Fundacja "Pro Scholam")
Jacek Wronkowski (Elbląski Klub Fantastyki "Fremen")
Beata Peplińska-Strehlau (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
Tomasz Woźny (Integracyjny Klub Sportowy ATAK)
Krystyna Konarczak (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
Krystyna Aszyk (Związek Harcerstwa Polskiego)
Danuta Aszyk (Związek Harcerstwa Polskiego)
Wanda Król (Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych im. Matki Teresy z Kalkuty)
Ewa Sprawka (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
Stefan Tuszer (Polski Związek Niewidomych)
Bernard Kowalski (Klub Sportowy "Polonia")
Waldemar Matejak
Marek Pruszak (Klub "Wspólnota Elbląska")
Bernard Kowalski (Klub Sportowy "Polonia")
Joanna Bełza (Sejmik Młodzieżowy)
Mateusz Szmurło (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg)
Adrian Płączyński - Sekretarz (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu)
Teresa Bocheńska (Bank Żywności w Elblągu)
Krzysztof Grablewski (Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)

Plan_pracy_REOP_2014.pdf
341 Bajty
terminy_posiedzen_REOP_2014.pdf
381 Bajty
Notatka_spotkanie_z_prezydentem_24.01.2014.pdf
412 Bajty
Protokol_REOP_20.03.2014.doc
313 Bajty
Program_posiedzenia_REOP-21.08.2014.doc
535 Bajty
REGULAMIN_WYBOROW_REOP_2013.pdf
355 Bajty
1204_Statut(1).pdf
193 Bajty
archiwum_2013.rar
5.5 KB
archiwum_20121.rar
6.3 KB
archiwum_20111.rar
2.8 KB