Posiedzenia Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych w 2019 r. zaplanowano w następujących terminach:
17 stycznia 2019 (czwartek)
21 lutego 2019 (czwartek)
21 marca 2019 (czwartek)
18 kwietnia 2019 (czwartek)
16 maja 2019 (czwartek)
19 czerwca 2019 (środa)
19 września 2019 (czwartek)
17 października 2019 (czwartek)
21 listopada 2019 (czwartek)
19 grudnia 2019 (czwartek).


Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, spotkania będą odbywać się każdorazowo w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu, o godzinie 9:00.


Sekretariat REOP obsługuje Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Kontakt: 55 235 33 88, cop@eswip.pl.