Centrum Organizacji Pozarządowych przypomina stowarzyszeniom i fundacjom realizującym działania finansowane ze środków Gminy Miasto Elbląg o obowiązku umieszczenia informacji na stronie www.centrumelblag.pl

Ogłoszenie można umieścić w prosty i szybki sposób. W tym fomularzu nalezy wpisać treść ogłoszenia oraz dołączyć ilustrację (zdjęcie lub logotyp organizacji). Po zaakceptowaniu przez administratora strony, informacja będzie widoczne na stronie internetowej przez okres wybrany przy wypełnianiu elektronicznego formularza (14 dni / miesiąc / rok).


Drugim sposobem na publikację ogłoszenia jest przesłanie jej treści (z ilustracją – zdjęciem lub logotypem organizacji) e-mailem na adres: cop@eswip.pl.


Pomocą przy zamieszczaniu ogłoszeń służy specjalista ds. informacji Centrum, Rafał Narnicki: tel: 55 235 33 88, 55 649 12 93; adres biura COP: ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 30, Elbląg.