Występ zespołu LAZURKI w Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo

Występ zespołu LAZURKI w Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo

16 maja 2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 marca 2018r. zaczęliśmy realizować projekt  POLSKA NIEPODLEGŁA  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega na upowszechnieniu…
LATO Z KULTURĄ -  LAZARUS

LATO Z KULTURĄ - LAZARUS

15 maja 2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 czerwca 2018r. zaczęliśmy realizować projekt  LATO Z KULTURĄ  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega na…
„Energetyczne wakacje” Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych

„Energetyczne wakacje” Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych

11 maja 2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Energetyczne wakacje” w ramach zadania: Organizacja wypoczynku letniego- profilaktyka uzależnień wśród…
Występ zespołu LAZURKI w Szkole Podstawowej nr 8.

Występ zespołu LAZURKI w Szkole Podstawowej nr 8.

11 maja 2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 marca 2018r. zaczęliśmy realizować projekt  POLSKA NIEPODLEGŁA  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega na upowszechnieniu…
Występ Zespołu LAZURKI w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu

Występ Zespołu LAZURKI w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu

11 maja 2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 marca 2018r. zaczęliśmy realizować projekt  POLSKA NIEPODLEGŁA  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega na upowszechnieniu…
NIEPODLEGŁA - występ Lazurek 20.04.2018

NIEPODLEGŁA - występ Lazurek 20.04.2018

12 kwietnia 2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 marca 2018r. zaczeliśmy realizować projekt  POLSKA NIEPODLEGŁA  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega…
Likwidacja Stowarzyszenia „Dotknij Tęczy”

Likwidacja Stowarzyszenia „Dotknij Tęczy”

29 marca 2018 Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 3/2018 Walnego Zgromadze nia Członków Stowarzyszenia „Dotknij Tęczy” z siedzibą w Elblągu KRS 0000426221 z dnia 5.02.2018r.w…
Caritas Diecezji Elbląskiej: Posiłki dla osób bezdomnych z problemem

Caritas Diecezji Elbląskiej: Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

19 stycznia 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów…
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje zadanie publiczne "Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego"

19 stycznia 2018 Stowarzyszenie realizuje projekt od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku prowadzenie świetlicy przy ul. Tuwima 4 w Elblągu dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach…
Chór Cantata 2017

Chór Cantata 2017

18 stycznia 2018 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblągu od 30 lat prowadzi Chór Cantata, działający pod patronatem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. Stowarzyszenie angażuje się…
Mama i tata wracają do pracy!

Mama i tata wracają do pracy!

16 stycznia 2018 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2019r. realizuje projekt pn. „Mama i tata wracają…
„Włączeni niepełnosprawni”

„Włączeni niepełnosprawni”

28 listopadata 2017 Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie (8K,8M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Elbląga…
„Praktyczny Atak”

„Praktyczny Atak”

28 listopadata 2017 Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (11K,9M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego oraz zwiększenie…
Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych

Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny Senior”

28 listopadata 2017 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny Senior” W ramach zadania Caritas Diecezji…
Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi

Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej.

28 listopadata 2017 Diecezja Elbląska realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu…
Działalność Chóralna SMM CANTATA

Działalność Chóralna SMM CANTATA

28 listopadata 2017 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblagu, przyjąwszy w ostatnim czasie kolejnych elblążan, których pasją jest śpiew chóralny, prowadzi swoją chóralną działalność…
Biuro rachunkowe AD REM

Biuro rachunkowe AD REM

28 listopadata 2017 Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych tj. fundacji i stowarzyszeń, głównie w zakresie:- prowadzenia ksiąg rachunkowych,- prowadzenia podatkowej księgi…