POLSKA NIEPODLEGŁA 2018 - Konferencja podsumowująca projekt

POLSKA NIEPODLEGŁA 2018 - Konferencja podsumowująca projekt

17 października 2018 ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!!! 19.10.2018r o godzinie 10:00 w Ratuszu Staromiejskim na konferencje podsumowującą projekt. Realizacja projektu polega na upowszechnieniu 100 letniej rocznicy odzyskania…
Miękkie narkotyki to twarde zagrożenie - projekt Stowarzyszenia

Miękkie narkotyki to twarde zagrożenie - projekt Stowarzyszenia "Szansa na Rozwój"

16 sierpnia 2018 Stowarzyszenie "Szansa na Rozwój" realizuje w Elblągu w okresie od 01.06.2018r. do 01.11.2018r. zadanie publiczne pn: „Miękkie narkotyki to twarde zagrożenie". W ramach tego…
Projekty Stowarzyszenia "Szansa na Rozwój"

Projekty Stowarzyszenia "Szansa na Rozwój"

16 sierpnia 2018 Stowarzyszenie "Szansa na Rozwój" od 16 maja 2018r. realizuje w Elblągu projekty pn: 1. „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz uwikłanych we…
Punkt konsultacyjno-informacyjno-doradczy dla osób uzależnionych,

Punkt konsultacyjno-informacyjno-doradczy dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych i potrzebujących

7 sierpnia 2018 W Elblągu działa  PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNO-DORADCZY dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych i potrzebujących. Jest to bezpłatna forma niesienia pomocy osobom…
Stowarzyszenie ESWIP realizuje działania z zakresu reintegracji

Stowarzyszenie ESWIP realizuje działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

20 czerwca 2018 W dniu 16.05.2018r. zawarta została między Gminą Miasto Elbląg a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem „Działania z zakresu…
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.

7 czerwca 2018 Zapraszamy osoby uzależnione i członków ich rodzin, chcących uzyskać wsparcie w walce z nałogami do punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego przy schronisku dla bezdomnych im. św. Brata…
Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Teen Challenge

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Teen Challenge

4 czerwca 2018 Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu, w ramach działalności statutowej prowadzi Punkt Konsultacyjny,  w którym udzielana jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu…
Art-Kreatywne Lato w Formie

Art-Kreatywne Lato w Formie

28 maja 2018 Mamy przyjemność poinformować, że realizujemy umowę zadania publicznego z Gminą Miasto Elbląg pt. Art-Kreatywne Lato w Formie, w terminie 1.03.2018 r. do 30.09.2018 r. Zapraszamy mieszkańców Elbląga…
Caritas Diecezji Elbląskiej: profilaktyka uzależnień wśród dzieci

Caritas Diecezji Elbląskiej: profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018

25 maja 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018 w ramach Miejskiego…
Caritas Diecezji Elbląskiej: wsparcie psychologiczne, pedagogiczne

Caritas Diecezji Elbląskiej: wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

25 maja 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem…
„Energetyczne wakacje” Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych

„Energetyczne wakacje” Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych

11 maja 2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Energetyczne wakacje” w ramach zadania: Organizacja wypoczynku letniego- profilaktyka uzależnień wśród…
NIEPODLEGŁA - występ Lazurek 20.04.2018

NIEPODLEGŁA - występ Lazurek 20.04.2018

12 kwietnia 2018 Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że od 1 marca 2018r. zaczeliśmy realizować projekt  POLSKA NIEPODLEGŁA  przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląga. Zadanie polega…
Caritas Diecezji Elbląskiej: Posiłki dla osób bezdomnych z problemem

Caritas Diecezji Elbląskiej: Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

19 stycznia 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów…
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje zadanie publiczne "Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego"

19 stycznia 2018 Stowarzyszenie realizuje projekt od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku prowadzenie świetlicy przy ul. Tuwima 4 w Elblągu dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach…
Chór Cantata 2017

Chór Cantata 2017

18 stycznia 2018 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblągu od 30 lat prowadzi Chór Cantata, działający pod patronatem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. Stowarzyszenie angażuje się…
Mama i tata wracają do pracy!

Mama i tata wracają do pracy!

16 stycznia 2018 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2019r. realizuje projekt pn. „Mama i tata wracają…
Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi

Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej.

28 listopadata 2017 Diecezja Elbląska realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu…
Działalność Chóralna SMM CANTATA

Działalność Chóralna SMM CANTATA

28 listopadata 2017 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblagu, przyjąwszy w ostatnim czasie kolejnych elblążan, których pasją jest śpiew chóralny, prowadzi swoją chóralną działalność…
Biuro rachunkowe AD REM

Biuro rachunkowe AD REM

28 listopadata 2017 Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych tj. fundacji i stowarzyszeń, głównie w zakresie:- prowadzenia ksiąg rachunkowych,- prowadzenia podatkowej księgi…