Caritas Diecezji Elbląskiej: Posiłki dla osób bezdomnych z problemem

Caritas Diecezji Elbląskiej: Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

19 stycznia 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów…
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje zadanie publiczne "Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego"

19 stycznia 2018 Stowarzyszenie realizuje projekt od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku prowadzenie świetlicy przy ul. Tuwima 4 w Elblągu dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach…
Chór Cantata 2017

Chór Cantata 2017

18 stycznia 2018 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblągu od 30 lat prowadzi Chór Cantata, działający pod patronatem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. Stowarzyszenie angażuje się…
Mama i tata wracają do pracy!

Mama i tata wracają do pracy!

16 stycznia 2018 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2019r. realizuje projekt pn. „Mama i tata wracają…
„Włączeni niepełnosprawni”

„Włączeni niepełnosprawni”

28 listopadata 2017 Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie (8K,8M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Elbląga…
„Praktyczny Atak”

„Praktyczny Atak”

28 listopadata 2017 Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (11K,9M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z Elbląga i powiatu elbląskiego oraz zwiększenie…
Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych

Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny Senior”

28 listopadata 2017 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny Senior” W ramach zadania Caritas Diecezji…
Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi

Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej.

28 listopadata 2017 Diecezja Elbląska realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu…
Działalność Chóralna SMM CANTATA

Działalność Chóralna SMM CANTATA

28 listopadata 2017 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblagu, przyjąwszy w ostatnim czasie kolejnych elblążan, których pasją jest śpiew chóralny, prowadzi swoją chóralną działalność…
Biuro rachunkowe AD REM

Biuro rachunkowe AD REM

28 listopadata 2017 Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych tj. fundacji i stowarzyszeń, głównie w zakresie:- prowadzenia ksiąg rachunkowych,- prowadzenia podatkowej księgi…