Informacja Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego odnośnie kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.
Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na
rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570, urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).


Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich liderzy wraz z kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci pomocy organizacji w konkretnym Zespole lub Zespołach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa – Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 523 60 92, przybysz.wieslawa@wp.pl, m.kupisz@federacjafosa.pl
Edukacja dzieci i dorosłych - Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, kornelia.kurowska@borussia.pl
Opieka medyczna - Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, m.czerwoniklapko.joannici@gmail.com
Osoby z niepełnosprawnością - Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, wmson.ol@wp.pl
Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe - Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186, adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl
Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, esas_1@wp.pl

Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), prosimy o kontakt z Jolantą Markiewicz.

Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl.

Bardzo dziękujemy za każdy wysiłek, za każdą pomoc na rzecz uchodźców.

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Olsztyn, 11.03.2022
 

Regulamin pracy Zespołu ds. uchodźców do pobrania poniżej.

Informacja_dla_organizacji_Zespół_ds_uchodźców.pdf
140.1 KB
Regulamin_Zespół_ds._uchodźców_ROPWWM.pdf
163.3 KB