Rozpoczął się nabór przedstawicieli i przedstawicielek elbląskich NGO do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025. Kandydatów/kandydatki należy zgłaszać w terminie do 25 marca 2022 (piątek) do godz. 15:00 w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu. Wybory odbędą się 22 kwietnia br.

Wybory odbędą się podczas Konferencji Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych [kliknij tutaj po informacje nt. Konfrenecji], która odbędzie się 22 kwietnia 2022 (piątek) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

List kandydatek i kandydatów do REOP jest dostępna tutaj.

Niemal dwa lata czekaliśmy na możliwość wyboru do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kolejnej kadencji. Przez ten okres funkcję reprezentacji elbląskich organizacji pełniła ustępująca Rada, ale wreszcie mamy możliwość spotkania się i wyboru kolejnej Rady – mówi Arkadiusz Jachimowicz – Przewodniczący REOP. Mało tego, potrzebujemy także wskazania naszych pięciu przedstawicieli do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która również od dłuższego czasu nie działała, a teraz decyzją Prezydenta będzie reaktywowana. Zachęcam do kandydowania do tych obywatelskich funkcji.

W przypadku nieobecności przedstawiciela organizacji na Konferencji, dopuszcza się głosowanie w formie korespondencyjnej.
Można to zrobić:
a)  porzez pismo zwierające nazwiska wybranych osób i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji,
b)  kartę wyborczą do głosowania korespondencyjnego (do pobrania poniżej).
Karty i pisma można dostarczyć:
a) drogą listową (na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00);
b) drogą elektroniczną – skan (na adres e-mail: cop@eswip.pl).
Głosy korespondencyjne będą przyjmowane do 21 kwietnia 2022 r., do godziny 12.00. 

Nad procesem wyborów czuwać będzie trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, która sprawdzi kompletność zgłoszeń, a następnie zamieści informacje o kandydatach na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych: http://www.centrumelblag.pl/strefa-organizacji


Regulamin wyborów oraz formularz zgłoszenia kandydata/kandydatki dostępne są do pobrania poniżej.

karta-do-glosowania-korespondencyjnego-REOP.pdf
193.7 KB
Regulamin_wyborow_REOP_2022.pdf
303.1 KB
ZGŁOSZENIE_KANDYDATA_REOP-2022.doc
213.0 KB