Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, w partnerstwie z Federacją FOS-a realizuje w województwie warmińsko-mazurskim Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego- „Korpus Solidarności”.

Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, w tak dużej skali program wolontariatu systematycznego, długoterminowego, wspierający wolontariuszy i angażujący organizacje pozarządowe. Ma on przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać
i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Aktywność wolontariacką napędzają wartości takie jak szacunek, uczciwość, solidarność międzyludzka, koleżeństwo, patriotyzm, odpowiedzialność, dbałość o dobro wspólne i rozwój.  Taka prezentacja postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy Korpusu Solidarności, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Chcemy mówić głośno o tym co nas łączy! – zarażać obywatelską postawą.

 

Dlatego też zachęcamy wszystkich do stworzenia wyjątkowego hasła, które będzie określało i promowało warmińsko-mazurski wolontariat Korpusu Solidarności.

Więcej o Korpusie Solidarności znaleźć można na stronie: korpussolidarności.gov.pl , wszelkie informacje uzyskać też można pod numerem telefonu 55 235-18-85.

Kapituła konkursu złożona z 5 osób nagrodzi 3 najbardziej kreatywne hasła.

Zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej przyjmowane są do 31 października 2019 do godz. 16:00 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu  przy ul. Związku Jaszczurczego 17 p.26., 82-300 Elbląg, e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl, z dopiskiem: „Konkurs na hasło promujące warmińsko-mazurski wolontariat Korpusu Solidarności”

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wojewódzkiej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbędzie 6 grudnia się w Kuźni Społecznej w Olsztynie.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową w załączeniu.

 

Konkurs realizowany jest w ramach „Korpusu Solidarności- Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Regulamin,_karta_zgłoszeniowa.docx
219.5 KB