ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU  0000001304
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH  0000001316
STOWARZYSZENIE KULTURALNE VIVA ART W ELBLĄGU  0000004316
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CANTATA W ELBLĄGU  0000011703
ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  0000014250
ELBLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE  0000015075
AEROKLUB ELBLĄSKI  0000016441
FUNDACJA ZDROWE SERCE  0000026251
STOWARZYSZENIE JACHTKLUB ELBLĄG  0000027803
FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA     0000027830
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK W ELBLĄGU  0000029561
LIGA KOBIET POLSKICH ODDZIAŁ TERENOWY W ELBLĄGU  0000029577
STOWARZYSZENIE JANTAR 0000030520
ELBLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE  0000031769
FUNDACJA ELBLĄG - FUNDUSZ LOKALNY REGIONU ELBLĄSKIEGO  0000033301
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY  0000039008
STOWARZYSZENIE SERCE ZA UŚMIECH PRZY SZPITALU MIEJSKIM ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU  0000050757
REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W ELBLĄGU  0000056474
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  0000060843
OTOZ ANIMALS SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ELBLĄGU   0000069730
WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ - ZKS OLIMPIA ELBLĄG   0000086043
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ W ELBLĄGU  0000091325
BANK ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU  0000106109
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA LAZARUS  0000124190
KIWANIS INTERNATIONAL- KLUB ELBLĄG  0000140654
TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA ODDZIAŁ W ELBLĄGU  0000152376
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ODDZIAŁ W ELBLĄGU  0000154454
STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU  0000170358
ELBLĄSKI KLUB SPORTOWY MLEXER  0000170644
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RATOWNICTWO WODNE W ELBLĄGU  0000178814
STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE BETANIA W ELBLĄGU-STAGNIEWIE  0000194992
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU  0000215256
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W ELBLĄGU  0000218552
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY W ELBLĄGU   0000225587
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO  0000246821
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JAR  0000247123
STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  0000251035
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPRAWNIEJSI  0000252994
UNIWERSYTET III WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ELBLĄGU  0000266642
CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEG  0000271874
MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY CONCORDIA  0000278728
STOWARZYSZENIE BROADWAY  0000282693
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE ICH RODZINOM I OPIEKUNOM PRO-FAMILIA  0000290314
STOWARZYSZENIE RADOŚĆ SERCA W ELBLĄGU  0000389877
STOWARZYSZENIE RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ  0000416717
FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI ELBLĄSKIEJ AMICUS  0000444310
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY SZALONE MAŁOLATY  0000592092