Justyna Duks
koordynator Centrum, doradca, animator
j.duks@eswip.pl

 

Paula Rocławska
koordynator ds. coworkingu, specjalista ds. szkoleń
p.roclawska@eswip.pl

 

Rafał Narnicki
specjalista ds. informacji
r.narnicki@eswip.pl