Dane kontaktowe
 Próchnika 36/3, 82-300 Elbląg
 www.otagava.elblag.pl
 otagava@gmail.com
 505-764-574

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w tym osób niepełnosprawnych),wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych),przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez aktywny sport, wypoczynek, rekreację i turystykę,ochrony i promocji zdrowia – poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i możliwości ich unikania związanymi z uprawianiem aktywnej turystyki, rekreacji i sportu,działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej,działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie uprawiania aktywnej turystyki, rekreacji i sportu przez osoby niepełnosprawne,rozpowszechniania i promowania aktywnej turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku rodzinnego,promowanie aktywnej turystyki, rekreacji oraz wypoczynku dla osób starszych,promowanie turystyki kwalifikowanej,organizacja aktywnych obozów letnich oraz zimowych dla dzieci, młodzieży,Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.