Dane kontaktowe

Jaką pomoc znajdziesz w Hospicjum Elbląskim? Pełną oddania opiekę dla każdego indywidualnego pacjenta - wtedy, gdy rodzina potrzebuje jej najbardziej!
Misją Hospicjum Elbląskiego jest zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej osobom nieuleczalnie chorym, dorosłym i dzieciom, będącym pod opieką hospicjum. Opieka ta obejmuje także rodziny pacjentów w czasie choroby i okresie osierocenia.
Hospicjum Elbląskie sprawuje bezpłatną opiekę nad pacjentami w ramach umowy, zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Stowarzyszeniem na rzecz Hospicjum Elbląskiego.
Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego jest organizacją pożytku publicznego i organem prowadzącym Hospicjum.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na te obszary opieki hospicyjnej, które nie są refundowane przez NFZ, organizuje cykliczne konferencje, akcje charytatywne, kampanie społeczne, szkolenia, przeprowadza badania kliniczne. Ponadto podejmuje działania informacyjno-promocyjne oraz organizuje wolontariat.
Polecamy nas ciągle pamięci wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy wspierają nas swoim 1% podatku oraz przekazują darowizny. Każda złotówka jest dla nas cenna i czyni dobro. Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za pomoc w podnoszeniu jakości życia podopiecznych Hospicjum Elbląskiego!