Dane kontaktowe
 Wybrzeże Gdańskie 1, 82-300 Elbląg
 www.oswfala.pl
 oswfala@oswfala.elblag.pl
 55 232 41 83
Mapa

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu