Dane kontaktowe
 Szańcowa 2 , 82-300 Elbląg
 604 624 244
Mapa

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu