Dane kontaktowe
Mapa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się wszechstronną opieką nad dziećmi potrzebującymi pomocy. Zakres naszej działalności jest bardzo szeroki, obejmuje pomoc materialną, żywnościową, wsparcie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz działalność edukacyjną. Staramy się dotrzeć do wszystkich dzieci gorszych szans, oferując im pomoc, życzliwość i wsparcie, a także interesujące i rozwijające formy spędzenia czasu wolnego. 

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.