Dane kontaktowe
Mapa

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest ogólnopolską organizacją apolityczną, samopomocową, pozarządową i niedochodową.

Stowarzyszenie zrzesza rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie, członków ich rodzin, przyjaciół, ich samych, jak również specjalistów, którzy podejmują działania dla ich dobra.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi obecnie 3 placówki dzienne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Godziny otwarcia siedziby Stowarzyszenia: 8:00 - 16:00

Zasięg działalności: Miasto Elbląg i powiaty ościenne