Dane kontaktowe
 Traugutta 38, 82-300 Elbląg
 www.pzn.org.pl
 pzn.elblag@wp.pl
 kpzn.elblag@wp.pl
 55 233 71 64
Mapa

Zrzeszenie osób niewidomych i słabowidzących w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. 

Prowadzone działania: 
Organizacja szkoleń indywidualnych i zbiorowe w zakresie w zakresie rehabilitacji. 
Imprezy integracyjne 
Poradnictwo dla osób ociemniałych i ich rodzin. 
Przy kole działają kluby i sekcje zainteresowań. 
Odbiorcami naszych działań są osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku.