Dane kontaktowe
 Warszawska 55, 82-300 Elbląg
 www.elblageuropa.pl
 biuro@elblageuropa.pl
 55 643 43 12
Mapa

Cele działania stowarzyszenia są bardzo różne, tak jak różni są ludzie w nim działający, ale wszystkie łączą się w MISJI. 
MISJĄ Stowarzyszenia Elbląg Europa jest realizowanie i popieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego. 
Cele szczegółowe dotyczą różnych aspektów działalności, jednak priorytetem działania stało się wspieranie młodzieży i propagowanie równego traktowania ludzi i współpracy pomiędzy różnymi ludźmi z różnych grup wiekowych i o odmiennych zainteresowaniach. 

Prowadzone działania 
Stowarzyszenie realizuje swoje działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz partnerami z sektora biznesu i administracji. Swoje działania prowadzimy przede wszystkim na rzecz młodzieży, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz wszystkich, którzy pragną włączyć się w aktywny ruch organizacji pozarządowych.