Dane kontaktowe

Misja: 
- Łagodzenie problemu niedożywienia. 
- Zapobieganie marnotrawstwu żywności. 
- Budowanie postaw solidarnościowych. 

Prowadzone działania: 
Bank Żywności pozyskuje bezpłatnie żywność, którą bezpłatnie przekazuje organizacjom pomocowym oraz placówkom prowadzącym dożywianie. 
W tym celu Bank organizuje zbiórki żywności w sklepach, zbiera nie sprzedaną żywność od producentów i z hurtowni, realizuje unikany program pomocy żywnościowej PEAD. 
Pozyskaną żywność odbiera z Banku 11 organizacji pozarządowych, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, stołówka dla bezdomnych.