Dane kontaktowe

Misja 
Działania na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. 

Prowadzone działania 
Zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych. Dofinansowanie działalności kół zainteresowań. Zakup wyposażenia wnętrz. Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dofinansowanie wyżywienia w świetlicy szkolnej dla dzieci z rodzin ubogich.