27 września 2018 po raz piętnasty zostanie wręczona nagroda w Konkursie im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia.

Elbląskie organizacje pozarządowe to setki specjalistów, pasjonatów i hobbystów, realizujących inicjatywy, z którymi zetknął się niemal każdy mieszkaniec naszego miasta. Trudno wskazać sferę życia Elblążan, w której nie spotykaliby się z działalnością stowarzyszeń i organizacji. Podejmują działania na rzecz potrzebujących, organizują wydarzenia kulturalne, integrują mieszkańców, edukują, wspierają utalentowaną młodzież, pracują na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody naszego regionu. Wyjątkowym sposobem docenienia ich pracy jest nagroda w Konkursie im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.


Decyzję o tym, która z elbląskich inicjatyw najpełniej odpowiadała na potrzeby mieszkańców, podejmie komisja złożona z członków Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Elblągu, Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejskiego Centrum Wolontariatu oraz Fundacji Elbląg. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 2 tys. zł, przeznaczoną na działania statutowe. Zgłoszone inicjatywy oceniane będę według kilku kryteriów, m.in.: znaczenia inicjatywy (projektu) dla Elblążan, zaangażowania wolontariuszy w działania, innowacyjności, etyczności.


Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia 2018 w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 września 2018 podczas uroczystej gali w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.


Konkurs organizowany jest  przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych, obsługę organizacyjną zapewnia Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Informacji dotyczących konkursu udziela biuro Centrum Organizacji Pozarządowych. Osoby kontaktowe: Rafał Narnicki - r.narnicki@eswip.pl, Paula Rocławska – p.roclawska@eswip.pl, Justyna Duks – j.duks@eswip.pl, tel.: 55 649 12 93, 55 235 33 88.


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu dostępne są do pobrania poniżej.

 

Dotychczasowi Laureaci Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak:
2004  Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych za powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
2005  Hufiec ZHP Elbląg za Festiwal Piegusa
2006  Stowarzyszenie Viva Art za projekt „Magnes”
2007  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za pismo „Pozarządowiec”
2008  Hufiec ZHP Elbląg  za program „Junga i Kadet”
2009  Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych za Senioradę 2008
2010  Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Teatr z bliska” za II Festiwal Amatorskich Zespołów Teatralnych DESKA
2011  Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek  za „Marsz Życia”
2012  Stowarzyszenie Elbląg Europa za Międzynarodowy Festiwal "Wikingowie z Truso"
2013  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu za inicjatywę "Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem FAS”
2014  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej za inicjatywę „Sobota z przewodnikiem”
2015  Stowarzyszenie „Alternatywni” za Festiwal Literatury „Wielorzecze”
2016  Elbląskie Towarzystwo Kulturalne za całokształt działalności
2017  Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział Elbląg za Mini Hostel dla osób wychodzących z uzależnień

Konkurs_dr_Gabrysiak_2018_regulamin.pdf
427.5 KB
Konkurs_dr_Gabrysiak_2018_zgloszenie.doc
142.0 KB