Rusza XXIII edycja "Barw Wolontariatu".

Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy, społeczników i docenieniem akcji wolontarystycznych.

Zgłoszeni do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, koordynatorzy wolontariatu, instytucje, a także osoby korzystające z pomocy wolontariuszy.
Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu (druk jednostronny) i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.
 Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2023 r.

Formularz_zgłoszeniowy_2023.doc
42.5 KB
Regulamin_Barwy_Wolontariatu_2023.doc
68.5 KB