W związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2023 r. umowy na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie ESWIP nie prowadzi COP.

W związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2023 r. umowy na realizację zadania z zakresu zadań publicznych obejmującego działalność na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych, Stowarzyszenie ESWIP nie prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych.