Początek Nowego Roku to czas planowania, spotkań i rozmów o tym, co przed nami. Dlatego z ogromną przyjemnością zapraszamy na Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur - najważniejsze wydarzenie dla sektora, skoncentrowane na tematyce rozwoju organizacji społecznych, ich współpracy z samorządami lokalnymi, szukaniu szans rozwojowych, współdziałaniu, odpowiadania na kluczowe potrzeby mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w dniach 17-18.01.2023 w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.

Udział jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.


Termin zgłoszeń upływa 9 stycznia 2023 r. o godzinie 15:00
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tu: https://forms.gle/1qmebnmPQp3wFuwC7


Program FIPu, tematy prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów zostały wybrane w taki sposób, aby poruszały kluczowe zagadnienia dla harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego oraz dla budowania relacji z pozostałymi partnerami. Tematy wiodące to: dialog, współpraca, synergia. Każde z tych pojęć jest istotne dla kształtowania tożsamości organizacji pozarządowych, ale dopiero połączone mogą stanowić prawdziwą siłę. Celem forum jest nie tylko wzajemna integracja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wypracowanie kierunków na przyszłość.


O czym usłyszymy podczas FIPu?


Szczegółowy program Forum do pobrania poniżej.


Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń do nabywania wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Będziemy łączyli różne formy spotkań i dyskusji: prezentacje, warsztaty, panele dyskusyjne, open space. Zależy nam, aby uczestniczki i uczestnicy FIP wynieśli z tego wydarzenia jak najwięcej dla siebie. Wszystko po to, aby powrócili do swoich społeczności z nową energią, pomysłami na działania, wiedzą, która pozwoli im lepiej rozwijać ich organizacje oraz współdziałać z różnymi partnerami na rzecz dobra wspólnego. 


Do zobaczenia na FIP!


Zespół Stowarzyszenia ESWIP


Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur realizowane jest w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.

Program_FIP_17-18.01.2023.pdf
297.2 KB