Jak skutecznie współpracować z administracją publiczną? Co warto wiedzieć o politykach publicznych? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas cyklu szkoleniowego, który potrwa od grudnia 2022 do kwietnia 2023 roku. Udział jest bezpłatny. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Wspólnie możemy więcej" finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Cykl szkoleniowy przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i animatorów, przedstawicieli samorządu i podległych mu jednostek. Warunkiem uczestnictwa jest miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby organizacji, jednostki samorządu terytorialnego na terenie Elbląga. Wszystkie zjazdy odbywać się będą w formie stacjonarnej. Przeszkolonych zostanie 12 osób.


Uczestnikom, którzy zakwalifikują się do udziału w Szkole Partycypacji Społecznej zostanie zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Szkolenia odbywać się będą w Dolinie na Żuławach (http://dolinanazulawach.pl/) oddalonej od Elbląga o 20 km.


Udział w Szkole Partycypacji Społecznej jest bezpłatny.


Zjazdy w ramach cyklu zaplanowane są w następujących terminach:
8-10.12.2022 – Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
Prowadzący: Łukasz Broniszewski
12-14.01.2023 – Współpraca przy wdrażaniu polityk publicznych
Prowadzący: Piotr Frączak
16-18.02.2023 – Diagnoza, finansowanie, realizacja inicjatyw oddolnych
Prowadząca: Izabela Jurzyńska
16-18.03.2023 – System wspierania inicjatyw obywatelskich
Prowadząca: Jolanta Woźnicka
13-15.04.2023 – Narzędzia – konsultacje, diagnoza, dane zastane, indeks jakości współpracy
Prowadzący: Maciej Bielawski


Podczas pierwszego zjazdu, który poprowadzi Łukasz Broniszewski dowiecie się czym jest model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, jak współpracować przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań, jak skutecznie informować o swoich planach i kierunkach działań. Zdobędziecie wiedzę na temat współtworzenia lokalnych strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz poznacie dobre (i złe) praktyki w zakresie partycypacji.


Aby zgłosić się do udziału w Szkole należy uzupełnić i przesłać do dnia 05.12.2022 – godzina 12:00 formularz rekrutacyjny znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/1DGLM4wyfeYRN5hp8


Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w Szkole zostanie przekazana e-mailowo i/lub telefonicznie do dnia 05.12.2022.