Organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać oferty w otwartym konkursie w ramach Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023.

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.


Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:


Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.


Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00.


Podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć 1 ofertę w danej edycji.


Oferty powinny być zrealizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.


Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu NOWEFIO można kierować w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601 901 285 w dniach 14.11.2022 – 12.12.2022 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: FIO@niw.gov.pl.
 

źródło