W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt. BARWY WOLONTARIATU. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 15 listopada 2022 r.

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny.


Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie ogólnopolskiej, czy międzynarodowej.


Organizatorzy są przekonani, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.


Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób z nimi współpracujących, którzy chcą docenić ich pracę, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.


Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 15 listopada 2022 r.
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.


Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,
e-mailem:  wolontariat@centrumelblag.pl,
lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej.

Formularz_zgłoszeniowy_2022.doc
42.0 KB
Regulamin_Barwy_Wolontariatu_2022.doc
69.0 KB