Po raz kolejny Federacja FOSa chce nagrodzić aktywne osoby działające w obszarze pomocy społecznej i przyznać im tytuł Społecznika Warmii i Mazur.

Dzięki konkursowi propagowane jest innowacyjne podejście oraz postawa pomocniczości, realizowana w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowane do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W tym roku FOSa szczególnie chce podkreślić i docenić działania pomocowe skierowane do uchodźców z Ukrainy.


Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2022 roku.


Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: https://federacjafosa.pl/.