Jeśli chcecie Państwo docenić i poczuć dumę ze swoich wolontariuszy lub docenić koordynatora wolontariatu, podziękować mu za codzienną pracę, zaangażowanie w organizację działań wolontariackich i wsparcie, jakie oferuje ochotnikom to zapraszamy serdecznie do udziału!

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo z terenu woj. warmińsko- mazurskiego. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby.

Konkursy trwają do 23 października 2022 r. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularzy dostępnych tutaj:

1. Wolontariusz roku:

https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/

2.koordynator roku:

https://konkurskoordynator.webankieta.pl/

 

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu:

https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/login

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę:

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/art/ruszaja-konkursy-na-wybor-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-2022.71.html