W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Forum odbędzie się w Olsztynie w dniu 10 października 2022, w godzinach 10:00-14:00, w siedzibie: EraNova: Miejsce Kreatywnej Aktywności,  Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

Program:
10.00 - 10.10
Rozpoczęcie Forum
Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Arkadiusz Jachimowicz - Prezes Stowarzyszenia ESWIP, członek prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10.10 - 10.40
Działalność strażnicza organizacji pozarządowych Warmii i Mazur- potencjał i wyzwania sektora
Agnieszka Podgórska - Przedstawicielka Sieci Obywatelskiej Watchdogs Polska
10.40 - 11.10
Jak działać aby nie zwariować w 3 sektorze?
Urszula Trubacz - Prezes Stowarzyszenie Adelfi
11.10 - 11.40
Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 
Maciej Bielawski - Wiceprezes Stowarzyszenie ESWIP
11.40 - 12.00
Informator samorządowo-pozarządowy
Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
12.00-12:15
Przerwa kawowa
12.15-13.15
Gala  XIX Konkursu „Godni Naśladowania”
13.15-13.30
Muzyczna niespodzianka
wokalistka Masza Prytuła
13.30-14.00
Lunch


Udział w Forum jest bezpłatny!


Aby dokonać zgłoszenia na Forum wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLv02VCFAJj3Jwh_rq2Y1jE3c7iJWeFNPi7y2I__ldhSrN8w/viewform?fbzx=4440877602195857486
Zgłoszenie są przyjmowane do dnia 8.10.2022.


Forum odbędzie się w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).


Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


W razie pytań prosimy kontaktować się z Koordynator Projektu – Anną Marią Nadgrabska, Stowarzyszenie ESWIP
Mail:  a.nadgrabska@eswip.pl
Tel:  510 903 547