W trakcie podpisywania i realizacji umów cywilnoprawnych mogą pojawić się różne wątpliwości, zaś niepoprawne ich zawarcie lub rozliczenie może spowodować negatywne konsekwencje. Temu zagadnieniu będzie poświęcone spotkanie online „Umowy zlecenia i umowy o dzieło w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się 20 września 2022 r. (wtorek) w godz. 12.00-14.00

Realizacja celów statutowych organizacji pozarządowych wymaga zawierania różnego rodzaju umów. Jednym z częściej występujących rodzajów są umowy cywilnoprawne - umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi wykonującymi zadania na rzecz organizacji, takie jak np. koordynacja projektów, animacja, poradnictwo, prowadzenie zajęć sportowych, opracowanie raportów itp.


Szczegółowe zagadnienia, które będą poruszone podczas spotkania, to w szczególności:
- kiedy zawierać umowy cywilnoprawne?
- czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło?
- co powinna a czego nie powinna zawierać umowa cywilnoprawna?
- gdzie należy zgłaszać i jak rozliczać umowy cywilnoprawne?


Spotkanie poprowadzi dr Agata Błaszczyk, doradca podatkowy, ekspertka w zakresie m.in. prawa podatkowego, rachunkowości i pomocy publicznej w sektorze ekonomii społecznej.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności członków zarządów organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.


Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 16 września 2022 wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/rmLgoE4xwFRnGsdRA


Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Sesji Społecznych w projekcie „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


W razie pytań lub uwag, należy kontaktować się z Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl