Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, zaktualizował w dniu 10 sierpnia 2022 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku.

Z wykazu wg stanu na dzień 8 lipca 2022 roku, zawierającego 9 103 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 4 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji.

Aktualna lista OPP do pobrania poniżej.

wykaz_organizacji_OPP_uprawnionych_do_otrzymania_1_proc_podatku_za_2021_rok.xlsx
695.2 KB