Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach! Przygotowaliśmy cykl dwóch dwudniowych warsztatów dostarczających pakiet wiedzy przydatnej do zarządzania organizacją pozarządową.

Zaplanowaliśmy kameralne 10 osobowe grupy, nieformalną atmosferę oraz przestrzeń na poznawanie się i wymianę doświadczeń.


Do wyboru jest 5 grup. 

 


Warsztaty odbędą się w Kuźni Społecznej w Olsztynie Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn


Zjazd I
Trenerka: Beata Wachniewska-Mazurek

zdj-cie-BWM


Zjazd II
Trener: Maciej Bielawski

zdj-cie-MB

Kto może wziąć udział?
Osoba formalnie związana z warmińsko-mazurską organizacją pozarządową, posiadająca już doświadczenie aktywności w przestrzeni publicznej.


Co oznacza formalnie związana?
Członek lub członkini zarządu organizacji, członek lub członkini stowarzyszenia, osoba zatrudniona (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna), wolontariusz lub wolontariuszka.


Co oznacza warmińsko-mazurska?
Organizacja posiada siedzibę / oddział terenowy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.


Zapraszamy szczególnie osoby z młodych organizacji i chcące nabrać wiatru w żagle rozwoju swoich organizacji.


Warunki udziału
Udział, zakwaterowanie i wyżywienie będą bezpłatne dzięki pozyskaniu przez nas dotacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.


By aplikować o bezpłatny udział należy spełnić wymagania sponsora – dostarczyć w wersji papierowej lub w formie skanu podpisane:


Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja woli uczestnictwa w Warsztatach.


Terminy przyjmowania zgłoszeń:


Liczba miejsc na każdy termin ograniczona – 10. O zakwalifikowaniu się do grupy poinformujemy max. 2 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie organizacji pozarządowej możesz przesłać lub przynieść w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg lub w wersji elektronicznej (skan) na adres: d.bielawska@eswip.pl.


Regulamin [do pobrania poniżej]


Projekt jest realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Partnerami – Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, Pracownią Pozarządową z Koszalina oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.
Zapraszamy!


stopka


Dofinansowanie projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0136/21) z funduszy Unii Europejskiej w kwocie  730 628,59 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 136 277,61 zł.


Celem głównym projektu jest wsparcie udziału  przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego w procesach stanowienia prawa oraz podniesienia kompetencji eksperckich u uczestników i uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego.

Warmińsko-Mazurska_Akademia_Pozarządowa_formularz_zgłoszeniowy.docx
354.2 KB
Warmińsko-Mazurska_Akademia_Pozarządowa_oświadczenie_organizacji.docx
345.8 KB
Warmińsko-Mazurska_Akademia_Pozarządowa_Regulamin.pdf
246.0 KB