Prezydent Miasta Elbląga ogłosił otwarty konkurs na realizację szeregu usług społecznych w ramach projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest tutaj.


Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dofinansowanie realizacji następujących usług na rzecz mieszkańców Elbląga:
1.    Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych [regulamin];
2.    Terapia logopedyczna [regulamin];
3.    Terapia małżeńska i partnerska [regulamin];
4.    Mediacje [regulamin];
5.    Edukacja prawna według indywidualnych potrzeb [regulamin];
6.    Mobilna usługa pomocy przy drobnych domowych usterkach niewymagających  natychmiastowej interwencji [regulamin];
7.    Spotkania warsztatowe i prelekcyjne nt. podnoszenia wiedzy i świadomości z zakresu planowani rodziny, macierzyństwa/ojcostwa, okresu ciąży i połogu, budowania kontaktu i relacji od pierwszych dni [regulamin];
8.    Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (pedagog) [regulamin];
9.    Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (logopeda) [regulamin];
10.     Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (dietetyk) [regulamin];
11.    Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (fizjoterapeuta) [regulamin];
12.    Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (pediatra) [regulamin];
13.    Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (dentysta) [regulamin];
14.    Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami (seksuolog) [regulamin];
15.    Warsztaty specjalistyczne dla rodzin [regulamin]; 
16.    Wsparcie opiekunów faktycznych oraz osób niesamodzielnych przez psychologa według indywidualnych potrzeb [regulamin];
17.    Edukacja praktyczna opiekunów faktycznych w zakresie bezpiecznej pielęgnacji i opieki nad osobą niesamodzielną [regulamin];
18.    Usługi sezonowe – prace ogrodnicze (koszenie trawnika) [regulamin];
19.    Usługi sezonowe – prace ogrodnicze (koszenie trawnika) [regulamin];
20.    Usługi sezonowe – prace ogrodnicze (skopanie i spulchnienie gleby w okresie przedzimowym) [regulamin];
21.    Usługi sezonowe: prace porządkowe na grobach [regulamin].

Informacja o sposobie zapewniania dostępności podczas realizacji zadania publicznego [pobierz]
Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [pobierz]


Oferty należy składać osobiście w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 (wejście od strony ul. 12 Lutego) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r., do godziny 10:00.


Ogłoszenie konkursowe, regulaminy oraz pozostała dokumentacja jest również dostępna do pobrania poniżej (jako spakowana paczka plików).