Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się możliwościami dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3 Stowarzyszenie ESWIP chciałoby poznać Państwa potrzeby w tym zakresie. Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Kwestionariusz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu subregionu elbląskiego (powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg).

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie Państwu ok. 3 min. Każda odpowiedź będzie dla nas niezwykle cenna. Dzięki temu będziemy mogli podjąć dalsze kroki w kierunku stworzenia oferty dostosowanej do Państwa oczekiwań i pozyskania środków na jej realizację.
Z góry bardzo Państwu dziękujemy za poświęcony czas!


Zespół Stowarzyszenia ESWIP


Ankieta dostępna jest tutaj.