W środę 27 kwietnia 2022 o godz. 10.00 odbędzie się webinarium poświęcone roli organizacji pozarządowych w realizacji usług społecznych.

Fundacje i stowarzyszenia realizują wiele usług, takich jak opieka nad osobami z niepełnosprawnością i seniorami, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Kierują się nie tylko profesjonalizmem, ale także wrażliwością na potrzeby innych. Ale ta nisza wciąż wymaga wypełnienia, dając możliwość kolejnym organizacjom na prowadzenie działalności będącej odpowiedzią na potrzeby społeczne. Temu właśnie poświęcone będzie webinarium organizowane przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.


Spotkanie odbędzie się online, na platformie Google Meet. Link: https://meet.google.com/fyg-stkm-osm


Webinarium poprowadzi Beata Wachniewska-Mazurek - trenerka, specjalista ds. konsultacji społecznych, posiada wieloletnie doświadczenie jako doradczyni organizacji pozarządowych.


To kolejne z cyklu spotkań online organizowanych przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.
Tematem następnego seminarium będzie:
25 maja 2022: Co sprawdzi kontrola? Dokumentacja w organizacjach pozarządowych.


Informacje o kolejnych webinariach będziemy podawać w zakładce Aktualności na stronie OWIES w Elblągu, Facebooku Stowarzyszenia ESWIP oraz TargES.


Dodatkowe informacje:
Osobą kontaktową jest Rafał Narnicki, tel.: 55 236 27 16, e-mail: r.narnicki@eswip.pl