22 kwietnia 2022, podczas Konferencji plenarnej elbląskich organizacji pozarządowych, odbyły się wybory do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025.

Głosami przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji do Rady wybrano następujące osoby:
Arkadiusz Jachimowicz  - Stowarzyszenie ESWIP,
Katarzyna Kamińska-Kozioł  - Stowarzyszenie Fabryka Dobra,
Edward Łebkowski - Automobilklub Elbląski,
Stanisław Tomczyński - Elbląski Klub Sportowy START,
Beata Wachniewska-Mazurek - Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych,
Agnieszka Wiśniewska - Stowarzyszenie Elbląska Liga Darta Shanghai.

CCF-000019