Głównym tematem konferencji, która odbyła się 22 kwietnia 2022 w Ratuszu Staromiejskim, była rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Podczas wydarzenia odbyły się także wybory do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

Konferencję, która odbyła się po dwuletniej, spowodowanej epidemią koronawirusa przerwie, otworzył Maciej Pietrzak, pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych.
- Ostatnie dwa lata były trudne dla elbląskich stowarzyszeń i fundacji. Stanęły przed wieloma wyzwaniami, wynikającymi z pandemii, a ostatnio  - wojny w Ukrainie – zaznaczył Maciej Pietrzak.


O organizacjach pozarządowych, jako partnerach samorządów w realizacji usług społecznych mówiła Beata Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP. Dobre praktyki spółdzielni socjalnych, które swoją działalnością odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności przedstawił Marcin Nowakowski – doradca i opiekun biznesowy podmiotów ekonomii społecznej. Natomiast Elwira Tańska z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych zaprezentowała stan prac nad przygotowywaną międzysektorowo Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Elbląga. O działaniach koalicji elbląskich organizacji pozarządowych na rzecz pomocy Ukrainie mówiła Anna Olszewska, prezeska Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – jedna z inicjatorek akcji.


W drugiej części spotkania odbyły się wybory do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025. Głosami przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji do Rady wybrano następujące osoby: Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP), Katarzyna Kamińska-Kozioł (Stowarzyszenie Fabryka Dobra), Edward Łebkowski (Automobilklub Elbląski), Stanisław Tomczyński (Elbląski Klub Sportowy START), Beata Wachniewska-Mazurek (Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych), Agnieszka Wiśniewska (Stowarzyszenie Elbląska Liga Darta Shanghai).