W związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2020 umowy na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie ESWIP nie prowadzi COP.