Do 30 grudnia 2019 r. można składać propozycje osób/instytucji/firm do nagrody "Laur Najlepszym z Najlepszych" (edycja XVII), które wyróżniły się na forum regionu, krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju i na świecie.

Według regulaminu Laur „Najlepszym z Najlepszych”, zgłoszenia kandydatów do nagrody dokonują: dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gabinet Marszałka na podstawie informacji własnych, prasowych oraz zgłoszeń niezależnych (ze strony instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych). Nagrodę powinny otrzymać osoby, instytucje lub firmy z regionu Warmii i Mazur, które w ciągu 2019 roku wyróżniły się na forum krajowym lub międzynarodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione przez niezależne gremia lub przyczyniły się do promocji regionu w kraju oraz na świecie. Do tej pory przyznawane były wyróżnienia związane m.in. z innowacjami i rozwojem, inteligentnymi specjalizacjami, nauką, polityką społeczną, kulturą, sportem, sztuką kulinarną, środowiskiem, turystyką czy zdrowiem.


Wypełnione wnioski (do pobrania poniżej) należy przekazywać do Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. E. Plater 1, pok. 320) oraz drogą elektroniczną na adres: gm@warmia.mazury.pl


Ewentualne pytania należy kierować do Kierownika Biura Obsługi Organizacyjnej Gabinetu Marszałka, tel. 89 521 91 65.

Formularz.doc
30.5 KB
Regulamin.doc
40.5 KB
Zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx
15.5 KB