Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Podstawy formalno-prawne działania podmiotów ekonomii społecznej: działalność statutowa oraz działalność gospodarcza”, które odbędzie się 9 grudnia w Elblągu.

Zakres tematyczny szkolenia został przygotowany tak, by dostarczyć uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu formalnych i prawnych aspektów funkcjonowania oraz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych).

Szczegółowe informacje na stronie OWIES w Elblągu.