Jasne, precyzyjne określenie działań oraz umiejętność pozyskiwania środków na ich realizację jest kluczowa dla działalności organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie ESWIP zaprasza na szkolenie „Tworzenie projektu krok po kroku”, które odbędzie się w dniach 12-13.12.2019 w Elblągu.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu i warsztatów co umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności diagnozowania problemów, określania celów, rozeznawania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań oraz tworzenia budżetu na ich realizację.  

Termin i miejsce:
12-13 grudnia 2019 (czwartek-piątek), Elbląg - siedziba Stowarzyszenia ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17.
Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Trener:
Szkolenie przeprowadzi Dagmara Bielawska - ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów),  realizacji i rozliczania projektów, oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia ESWIP i ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem, Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenie:
Udział w szkoleniu należy zgłaszać do 9 grudnia 2019 (poniedziałek) wypełniając formularz online.

 

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin. Nie pojawienie się na szkoleniu osoby zakwalifikowanej, bez uprzedniej informacji o niemożności przybycia, skutkować będzie tym, że kandydat na kolejne szkolenie będzie brany pod uwagę jako ostatni.

2019.12.12-13_Tworzenie_projektu-program.pdf
213.2 KB