Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk przy współpracy z Wydziałem ds. rozwoju samorządów Administracji Obwodu Kaliningradzkiego oraz Urzędem Miasta w Elblągu zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. w Elblągu, ul. Stary Rynek 25, sala 300 (3 poziom), w godzinach 10.00-16.00.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk od kwietnia br. realizuje projekt pn. „Dyplomacja publiczna – wiedza o polskich doświadczeniach w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (na przykładzie współpracy lokalnej administracji z organizacjami pozarządowymi). Jednym z zaplanowanych działań jest polsko-rosyjska konferencja poświęcona polskim doświadczeniom współpracy administracji publicznej z III sektorem, m.in. w tworzeniu przestrzeni dla partycypacji obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza się przedstawicieli polskich i rosyjskich samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych jak również osoby zaangażowane w realizację innych projektów w obszarze partycypacji obywatelskiej.


W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane m.in. dotychczasowe działania podjęte w ramach wizyt studyjnych oraz międzynarodowe projekty wykorzystujące potencjał współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ma to na celu zainspirowanie potencjalnej przyszłej współpracy w tym obszarze. Dodatkowo w drugiej części spotkania zostanie przeprowadzony pokazowy warsztat „Konsultacje społeczne - jak pracować z młodzieżą nad strategicznymi dokumentami rozwojowymi gminy”.

Program

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

Powitalna kawa

10.00-10.10

Powitanie uczestników

W.Wróblewski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia;

10.10-10.25

Prezentacja projektu „Dyplomacja publiczna” , Cele i założenia, Efekty

 

M.Samusjew Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia

 

10.25-10.40

Wystąpienia przedstawicieli partnera rosyjskiego oraz uczestników ze strony rosyjskiej – Działania projektu oczami uczestników ze strony rosyjskiej

przedstawiciel Izby Społecznej Dumy Obwodu Kaliningradzkiego;

Galina Maksymczuk, ekspert Urzędu Polityki Wewnętrznej Administracji Obwodu Kaliningradzkiego;

10.40 – 11.15

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – na styku NGO i samorządy lokalne

Wykład/prezentacja merytoryczna – p. Marek Radyko, – Prezes stowarzyszenia „In gremio” oraz Jakub Ubych (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. dzielnic)

11.15 – 11.35

Współpraca transgraniczna PL-RU – wykorzystane możliwości dla rozwoju lokalnego

Przykłady z Elbląga (Kaliningrad i Bałtijsk) – UM Elbląg

11.35-12.00

Przykłady działań samorządu – tworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w małych miejscowościach: organizacja kongresu kół gospodyń wiejskich;  przygotowanie do utworzenia rady senioralnej;  funkcjonowanie gminnej rady pożytku publicznego

Polski samorząd  - Łukasz Żarna (Cedry Wielkie)

12.00 – 12.15

Wykorzystanie polskich doświadczeń w praktyce samorządu z obwodu Kaliningradzkiego

Prezentacja dobrej praktyki – wystąpienie przedstawiciela Gwardiejska

12.15-13.15

Przerwa na lunch

 

13.150 – 15.30

Warsztat pokazowy

Prowadzi: p. Robert Waraksa, członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów Fundacji Szkoła Liderów;

 

Praca z młodzieżą (Młodzieżowa Rada gminy Miasto Elbląg) w zakresie budowania strategicznych dokumentów rozwojowych

Przygotowania MRG do pracy nad dokumentami rozwojowymi

15.30-16.00

Dyskusja z uczestnikami

 

 

W spotkaniu weźmie udział 20-osobowa delegacja samorządów i organizacji pozarządowych z obwodu Kaliningradzkiego. Tłumaczenie zapewniamy.


Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: malgorzatas@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl


Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

zgloszenie-uczestnika-Elblag.docx
648.1 KB