Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na konferencję pt. „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”, która odbędzie się 29 listopada br. w Centrum konferencyjnym w hotelu Novotel Centrum Warszawa.

Konferencja jest okazją do rozmowy o najważniejszych aspektach funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych. To wydarzenie z udziałem szerokiej reprezentacji polskich organizacji pozarządowych. W dyskusjach, oprócz społeczników, pojawią się przedstawiciele administracji publicznej i świata nauki. Konferencja stworzy wyjątkowe możliwości poznania najnowszych rozwiązań ze świata NGO i rozmowy o przyszłości organizacji obywatelskich. Organizatorzy chcą, by to wydarzenie było platformą do poszukiwania rozwiązań, inspiracji i wspólnych wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i cele.


Udział w Konferencji należy potwierdzić poprzez formularz zgłoszeniowy.
Informacje na temat wydarzenia znajdują się również na fanpage'u NIW na Facbooku.