Wiele osób, firm pomaga tym najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne, co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować.
Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych.
Tytuł Filantropa Roku 2018 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego.


W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu.
Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie podczas uroczystej Gali Fundacji Elbląg.


Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2019r.
Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Elbląg, w naszej siedzibie przy ul. Związku  Jaszczurczego 17 oraz do pobrania poniżej. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

informacja nadesłana

Regulamin_Konkursu_Filantrop_Roku_2018.doc
72.0 KB
wniosek_Filantrop_Roku_2018.doc
290.5 KB
zgoda_na_przetwarzanie_danych_osob._podmiotu_zgłoszonego.docx
58.9 KB