Sklepy społeczne w gospodarce obiegu zamkniętego, to główny temat XII Elbląskiej Konferencji na temat Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 18 września 2019 w Elblągu.

Gospodarka obiegu zamkniętego to model bazujący na zmniejszeniu wytwarzanych odpadów, poprzez wydłużenie życia poszczególnych produktów. W systemie GOZ odpady oraz pochodzące z nich surowce, nawet po zakończeniu użyteczności produktu, są nadal przetwarzane i wykorzystywane. O miejscu podmiotów ekonomii społecznej w tym modelu gospodarki będą mówić prelegenci Konferencji.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia na stronie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.