Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu z cyklu regionalnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Warmii i Mazur pn. „Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wyzwania dla NGO”. Spotkanie odbędzie się 13 września 2019 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Tym samym zakończono, trwający ponad 3 lata i silnie wspierany przez Banki Żywności, proces legislacyjny walki z problemem marnowania żywności w Polsce, a ustawa wejdzie w życie już na jesieni br.
Wdrażanie ustawy stanowi duże wyzwanie nie tylko dla sprzedawców żywności w Polsce, ale również dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze zagospodarowywania żywności na rzecz osób potrzebujących.
Ustawa wprowadza mechanizm, który będzie mobilizował sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy (docelowo o powierzchni powyżej 250 m2) obowiązek podpisywania umów z NGO-sami i nieodpłatnego przekazywania im żywności na cele społeczne, przewiduje kary za marnowanie niesprzedanej, a nadającej się jeszcze do spożycia żywności oraz za niepodpisywanie w ww. zakresie umów z organizacjami społecznymi.
Dla NGO wdrażanie ustawy to konieczność budowy potencjału i zaplecza do realizacji zadań, jakie będzie nakładała na nie Ustawa w obszarze przekierowywania żywności od detalistów do osób potrzebujących.
Spotkania informacyjne pozwolą na zapoznanie się ze szczegółami dot. ustawy, jej założeń i wdrażania.


Miejce i czas trwania spotkania:
Elbląg, Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, sala konferencyjna 300 (III piętro)
13 września 2019 r. w godzinach: 10:00-14:00

Program:
1. Przedstawienie Ustawy o niemarnowaniu żywności, jej zakres, obowiązki i korzyści dla NGO.
2. Sposób wdrażania ustawy - założenia do strategii wdrożenia jej w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Przykłady umów, które powinny być zawierane pomiędzy sklepem a organizacją oraz zasad odbierania i przekazywania żywności.
4. Możliwości pozyskania przez NGO-sy środków finansowych na budowę potencjału i zaplecza do obsługi procesu wdrażania ustawy – pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania i dystrybucji żywności na rzecz osób potrzebujących.
5. Skala marnowanej żywności, potrzeby w zakresie niedożywienia oraz zwiększanie świadomości i promowanie zrównoważonej konsumpcji.
6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie uczestnictwa (imię, nazwisko, stanowisko, reprezentowana jednostka, telefon, e-mail) należy przesłać w terminie do dn. 10 września 2019 r. na adres e-mail: alicja.labuko@bankizywnosci.pl.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Banku Żywności w Olsztynie: p. Alicja Łabuko (tel.: 662 122 009, e-mail: alicja.labuko@bankizywnosci.pl).