5 września 2019 r. inaugurujemy, w trochę nietypowy sposób, jesienną „Scenę przy stoliku”. Zapraszamy w gościnne progi Centrum Sztuki Galeria El, gdzie finisażowi XXX Salonu Elbląskiego, towarzyszyć będzie spektakl „Biennale”, którego autorem jest Mirosław Dymczak. Początek o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Spektakl przypomina nam kulisy tego wydarzenia, które dało naszemu miastu ważne miejsce na mapie sztuk plastycznych w świecie. Tekst „Biennale” usłyszymy w interpretacji aktorów elbląskiego teatru a wystąpią: Marta Masłowska, Marcin Tomasik, Lesław Ostaszkiewicz, Piotr Szejn, Krzysztof Bartoszewicz, Sławomir Banaś, Jacek Gudejko, Artur Hauke, Jerzy Przewłocki, Piotr Boratyński, Mariusz  Michalski, Mikołaj Ostrowski. Autorem plakatu jest Maciej Olewniczak.


Autor urodził się w 1935 r. na Nowogrodczyźnie. Po repatriacji w 1946 r. zamieszkał w Elblągu; tutaj ukończył II Liceum Ogólnokształcące, a następnie rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej.  W 1957 r. podjął pracę w elbląskich Zakładach Mechanicznych „Zamech” – najpierw w dziale głównego spawalnika, po roku został kierownikiem spawalni w wytwórni turbin a w 1965 r. nowego działu reklamy zakładu. W tym czasie współpracował z gdańską rozgłośnią Polskiego Radia i z redakcją „Dziennika Bałtyckiego”. W 1971 r. został kierownikiem elbląskiego oddziału „Głosu Wybrzeża”, a po utworzeniu województwa także Polskiej Agencji Prasowej. Od 1994 r. do przejścia na emeryturę był rzecznikiem prasowym prezydenta Elbląga. Zmarł przed kilkoma miesiącami. Mirosław Dymczak pozostanie też w naszej pamięci jako inicjator utworzenia Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Czerwona Oberża” (1958 r.).; 1965 r. uczestniczył w organizacji Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, a w kolejnych latach przewodniczył ich komitetowi organizacyjnemu. Czynnie uczestniczył  w pracach Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego był współzałożycielem (1966) i prezesem (1978-1983). Jest autorem dramatu „Matnia”, poświęconego Sprawie Elbląskiej (czyli wydarzeniom związanym z pożarem hali Zamechu w 1949 r.), wydanego w 2007 r. w antologii literackiej Fundacji Elbląg „Rękopisy nie płoną….”. Sztuka została wystawiona na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Połączenie finisażu jubileuszowego XXX Salonu Elbląskiego, którego pomysłodawcą i przez wiele lat realizatorem było Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, z premierą sztuki „Biennale” jest też podziękowaniem Panu Mirosławowi Dymczakowi za to wszystko co wniósł w elbląskie życie kulturalne.
Dziękujemy Panu Jackowi Dymczakowi za możliwość korzystania z bogatej twórczości jego Ojca.


Organizatorami wydarzenia są: Centrum Sztuki Galeria El, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

informacja nadesłana