Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w kolejnych warsztatach organizowanych w ramach Akademii NIW pt. „Podstawy zarządzania strategicznego w organizacji pozarządowej”, które odbędą się 28 sierpnia 2019 o godz. 16:00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

Podczas warsztatów przybliżone zostaną najważniejsze pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym. Uczestnicy dowiedzą się, czym różni się ono od innych modeli zarządzania, jakie ma zalety i jak można zastosować jego elementy w zarządzaniu organizacją pozarządową. Zaproponujemy uczestnikom praktyczne ćwiczenia dotyczące np.: opracowywania strategii organizacji na podstawie danych ilościowych, określania i celów i przekładania ich na konkretne działania, tworzenia sprawnego systemu zarządzania oraz monitorowania realizacji strategii i reagowania na błędy w realizacji. Ponadto zaprosimy uczestników do dyskusji o warunkach, w jakich działają ich organizacje i o wyzwaniach jakim muszą sprostać. Liczymy na to, że dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie czy działanie „z wyprzedzeniem” wobec pojawiających się problemów, które jest jednym z założeń zarządzania strategicznego, jest właściwym rozwiązaniem dla ich organizacji.


Kiedy: 28 sierpnia, godz. 16:00  
Gdzie: Ratusz Staromiejski w Elblągu (Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg)
Rejestracja uczestników:
zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres akademia@niw.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Warsztaty Akademia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w myśl regulaminu zamieszczonego na stronie www.niw.gov.pl/akademia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia, do 12:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 468 44 11 oraz pod adresem poczty elektronicznej media@niw.gov.pl.

Program warsztatów:
15:30-16:00    Rozpoczęcie i powitanie uczestników
16:00-17:00    „Sieciowanie” i rozmowy przy kawie
17:00-18:30    Szkolenie pt. „Podstawy zarządzania strategicznego w organizacji pozarządowej”

Dowiedz się czym jest Akademia NIW. Do zobaczenia w Elblągu!

 

źrodło informacji