18 lipca 2019 w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”. Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie.

Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2019 roku.

Termin spotkania: 18 lipca 2019, godz. 10.00-13.45

Miejsce spotkania: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie (sala 804, 8. piętro), ul. 1 Maja 13 (vis a vis Teatru im. St. Jaracza), Olsztyn.

Program*:
10.00 – 10:30   Rejestracja
10.30 – 10.45   Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 – informacje ogólne i charakterystyka
10.45 – 11.45   Na co można otrzymać dofinansowanie – typy działań projektowych i zasady ich finansowania, terminy naborów w 2019 roku
11.45 – 12.15   Przerwa kawowa
12.15 – 12.45   Ocena wniosku i projektu, „pojęcia-klucze” w pracy nad projektami
12.45 – 13.15   Wniosek o dofinansowanie – sposób aplikowania, instrukcja postępowania
oraz na co szczególnie zwrócić uwagę, uzupełniając dane
13.15 – 13.45   Podsumowanie, polecane źródła informacji – pomocne strony www; Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje
* program jest ramowy, zastrzegamy możliwość zmiany

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Przyjęcie zaproszenia należy potwierdzić tutaj.