W związku z przystąpieniem przez miasto Elbląg do naboru wniosków dla małych i średnich miast w ramach Programu Rozwój Lokalny, Urząd Miejski w Elblągu się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

Zebrane opinie i sugestie będą pomocne w opracowaniu diagnozy problemów oraz kierunków działań w obszarach wskazanych jako możliwe do dofinansowania w Programie.

Ankietę należy wypełnić online [kliknij tutaj] w terminie do 10 lipca 2019. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej.